Trường THCS Lý Tự Trọng Thông báo lịch kiểm tra Học kì I năm học 2017 - 2018.