Trường THCS Lý Tự Trọng Thông báo lịch kiểm tra Học kì II năm học 2017 - 2018.