Đồng chí Nguyễn Phi Hùng  - Bí thư chi đoàn

 

Đồng chí Trần Bá Huỳnh  - Phó bí thư chi đoàn

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền  - UV BCH chi đoàn