Giáo viên tổ Anh văn trường THCS Lý Tự Trọng

1

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Thiên Hương             

http://lytutrongbienhoa.com/img/1204cd457.jpg

 

Năm sinh:

1973

 

Chức vụ: 

Tổ Trưởng

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

maiquynhbienhoa@yahoo.com

 

Địa chỉ:

KP4 - Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

2

Họ và tên: 

Trịnh Thị Thùy Dung              

http://lytutrongbienhoa.com/img/12273375a.jpg

 

Năm sinh:

1973

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

phuongquynhvo@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

3

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung              

http://lytutrongbienhoa.com/img/1267e4284.jpg

 

Năm sinh:

1972

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

tuyetnhungnguyen1009@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

4

Họ và tên: 

Đinh Thị Kim Duyên

http://lytutrongbienhoa.com/img/123423254.jpg

 

Năm sinh:

1966

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

dinhkimduyen7@gmail.com

 

Địa chỉ:

Tổ 6 KP5 - Trảng Dài - Biên Hòa - ĐN

 

 

 

 

5

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Thu Hương         

http://lytutrongbienhoa.com/img/1211e7c52.jpg

 

Năm sinh:

1975

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

105/4 KP1 - Hố Nai - Biên Hòa - ĐN

 

 

 

 

6

Họ và tên: 

Nguyễn Thi Thanh Thảo                       

http://lytutrongbienhoa.com/img/125e8772d.jpg

 

Năm sinh:

1993

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

CĐSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

thanhthao170793@gmail.com

 

Địa chỉ: