1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền   

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Tổ Trưởng

Trình độ chuyên môn:  ĐHSP 

Số điện thoại:

Email: 

Địa chỉ:

 

2. Họ và tên: Trần Thị Tuyết     

Năm sinh: 1972

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ chuyên môn:  ĐHSP 

Số điện thoại:

Email: 

Địa chỉ:

 

3

Họ và tên: 

Đinh Thị Duyên          

 

Năm sinh:

1988

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

4

Họ và tên: 

Đàm Thị Thủy                

 

Năm sinh:

1983

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

5

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Mai Thơm         

 

Năm sinh:

1977

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

6

Họ và tên: 

Lê Thanh Thủy

 

Năm sinh:

1976

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

KP8A - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

7

Họ và tên: 

Đường Tố Dân

 

Năm sinh:

1978

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

CĐSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

duongtodan@gmail.com

 

Địa chỉ:

KP5 - Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

8

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Minh Ngọc       

 

Năm sinh:

1980

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

minhngoc780@yahoo.com

 

Địa chỉ:

142A/99 KP10 - Hố Nai - Biên Hòa - ĐN

 

 

 

 

9

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Thêu

 

Năm sinh:

1991

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

nguyentheu282@gmail.com

 

Địa chỉ:

134/143 KP2 - Tân Biên - Biên Hòa - ĐN