Giáo viên Tổ Ngữ văn Trường THCS Lý Tự Trọng 

1

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Hiền        

http://lytutrongbienhoa.com/img/83f8582b.jpg

 

Năm sinh:

1986

 

Chức vụ: 

Tổ Trưởng

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

hiennguyen.kv86@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

2

Họ và tên: 

Trần Thị Tuyết                    

http://lytutrongbienhoa.com/img/81c5e21b.jpg

 

Năm sinh:

1972

 

Chức vụ: 

Tổ phó

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

trantuyet980@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

3

Họ và tên: 

Đinh Thị Duyên          

 

Năm sinh:

1988

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

4

Họ và tên: 

Đàm Thị Thủy                

 

Năm sinh:

1983

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

5

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Mai Thơm         

 

Năm sinh:

1977

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

6

Họ và tên: 

Lê Thanh Thủy

http://lytutrongbienhoa.com/img/855bb9d3.jpg

 

Năm sinh:

1976

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

KP8A - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

7

Họ và tên: 

Đường Tố Dân

http://lytutrongbienhoa.com/img/86411b67.jpg

 

Năm sinh:

1978

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

CĐSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

duongtodan@gmail.com

 

Địa chỉ:

KP5 - Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

8

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Minh Ngọc       

 

Năm sinh:

1980

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

minhngoc780@yahoo.com

 

Địa chỉ:

142A/99 KP10 - Hố Nai - Biên Hòa - ĐN

 

 

 

 

9

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Thêu

http://lytutrongbienhoa.com/img/899cc38a.jpg

 

Năm sinh:

1991

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

nguyentheu282@gmail.com

 

Địa chỉ:

134/143 KP2 - Tân Biên - Biên Hòa - ĐN