Giáo viên Tổ Sinh - Hóa Trường THCS Lý Tự Trọng

 

1

Họ và tên: 

Dương Thị Châu Thủy  

http://lytutrongbienhoa.com/img/90fdb14d.jpg

 

Năm sinh:

1973

 

Chức vụ: 

Tổ Trưởng

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

chauthuy73@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

2

Họ và tên: 

Đặng Phương Thúy Loan  

 

Năm sinh:

1967

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

dangphuongthuyloan@yahoo.com.vn

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

3

Họ và tên: 

Trần Thị Thu Hồng                     

http://lytutrongbienhoa.com/img/912104c5.jpg

 

Năm sinh:

1976

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

canhhong2004@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

4

Họ và tên: 

Lê Trung Hiếu                         

http://lytutrongbienhoa.com/img/92d1412c.jpg

 

Năm sinh:

1989 

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

hieule0707@gmail.com

 

Địa chỉ:

69 - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

5

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Hiền                               

http://lytutrongbienhoa.com/img/938c8eae.jpg

 

Năm sinh:

1992

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

nguyenthihien07101992@gmail.com

 

Địa chỉ:

8/43 KP7 - Hố Nai - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

6

Họ và tên: 

Võ Thị Thanh Tâm                  

http://lytutrongbienhoa.com/img/94374480.jpg

 

Năm sinh:

1993

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

vothithanhtam1502@gmail.com

 

Địa chỉ:

G22 - Tổ 14 - KP7 Long Bình - BH - ĐN

 

 

 

 

7

Họ và tên: 

Khê Hồng Biển

 

Năm sinh:

1987

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

bienhongkhe@gmail.com

 

Địa chỉ: