Giáo viên Tổ KHTN - Công nghệ Trường THCS Lý Tự Trọng

 

1

Họ và tên: 

Dương Thị Châu Thủy  

 

Năm sinh:

1973

 

Chức vụ: 

Tổ Trưởng

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

chauthuy73@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

2

Họ và tên: 

Bùi Thị Linh

 

Năm sinh:

1973

 

Chức vụ: 

Tổ phó

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

3

Họ và tên: 

Trần Thị Thu Hồng                     

 

Năm sinh:

1976

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

canhhong2004@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

4

Họ và tên: 

Lê Trung Hiếu                         

 

Năm sinh:

1989 

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

hieule0707@gmail.com

 

Địa chỉ:

69 - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

5

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Hiền                               

 

Năm sinh:

1992

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

nguyenthihien07101992@gmail.com

 

Địa chỉ:

8/43 KP7 - Hố Nai - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

6

Họ và tên: 

Võ Thị Thanh Tâm                  

 

Năm sinh:

1993

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

vothithanhtam1502@gmail.com

 

Địa chỉ:

G22 - Tổ 14 - KP7 Long Bình - BH - ĐN

 

 

 

 

7

Họ và tên: 

Khê Hồng Biển

 

Năm sinh:

1987

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

bienhongkhe@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Họ và tên: 

Đào Quốc Thanh    

 

Năm sinh:

1967

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

daoquocthanh2010@gmail.com

 

Địa chỉ:

1/2C KP 8A - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

9

Họ và tên: 

Đào Thị Tuyết                        

 

Năm sinh:

1972

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

daotuyet0605@yahoo.com

 

Địa chỉ:

111 - Long Bình - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

10

Họ và tên: 

 Đỗ Hoành Châu   

 

Năm sinh:

1985

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

dohoanhchau@yahoo.com.vn

 

Địa chỉ:

H1b. Tổ 10- KP 2 - Tân Hiệp - Biên Hòa - ĐN

 

 

 

 

11

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Lệ Mỹ         

 

Năm sinh:

1987

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

ntlmy87@gmail.com

 

Địa chỉ:

TỔ 10 KP 5 - Long Bình - Biên Hòa - ĐN