1

Họ và tên: 

Mai Thị Vinh                                      

 

Năm sinh:

1975

 

Chức vụ: 

Tổ Trưởng

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

maivinh@gmail.com

 

Địa chỉ:

111 - Hố Nai - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

2

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Thu Hiền              

 

Năm sinh:

1984

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

thuhienltt0102@gmail.com

 

Địa chỉ:

Tổ 16 KP4, Trảng Dài - Biên Hòa - ĐN

 

 

 

 

3

Họ và tên: 

Doãn Thị Liễu                       

 

Năm sinh:

1979 

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

doanlieu1905@gmail.com

 

Địa chỉ:

Đồng Khởi - Trảng Dài - Biên Hòa - ĐN

 

 

 

 

4

Họ và tên: 

Bùi Thị Bích Đào                        

 

Năm sinh:

1967

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

daolytutrong@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

5

Họ và tên: 

Đoàn Thị Hồng Ngữ                

 

Năm sinh:

1971

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

hongngu@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

6

Họ và tên: 

Trương Thị Vân                       

 

Năm sinh:

1979

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

CĐSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

truongvan@gmail.com

 

Địa chỉ:

151 - Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

7

Họ và tên: 

Lệnh Thị Tươi

 

Năm sinh:

1980

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

lenhtuoi80@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

8

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Bích Thìn               

 

Năm sinh:

1988

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

nguyenthibichthin88@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

9

Họ và tên: 

Lường Thị Hằng                  

 

Năm sinh:

1990  

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

phaletim8589@gmail.com

 

Địa chỉ: