Giáo viên Tổ Thể dục - Nhạc - Họa trường THCS Lý Tự Trọng

1

Họ và tên: 

Nguyễn Anh Linh                     

 

Năm sinh:

1970 

 

Chức vụ: 

Tổ Trưởng

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

nguyenlinhtdbh@yahoo.com.vn

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

2

Họ và tên: 

Võ Thị Hồng Thái             

 

Năm sinh:

1971

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

3

Họ và tên: 

Võ Thị Thùy Linh                       

 

Năm sinh:

1983

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

linhdayve@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

4

Họ và tên: 

Trần Xuân Huyên                       

 

Năm sinh:

1986

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

huyen.mancoi@yahoo.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

5

Họ và tên: 

Trần Thị Dung Hiền

 

Năm sinh:

1980

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

dunghienqt.qt@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

6

Họ và tên: 

Hồ Ngọc Chính                                   

 

Năm sinh:

1993

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

CĐSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

ngocchinh321@gmail.com

 

Địa chỉ: