Giáo viên Tổ Vật lý - Tin học Trường THCS Lý Tự Trọng  

 

1

Họ và tên: 

Bùi Thị Linh            

 

Năm sinh:

1973

 

Chức vụ: 

Tổ Trưởng

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

bui_thi_linh_1973@yahoo.com

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

Kp1 - Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

2

Họ và tên: 

Đào Quốc Thanh    

http://lytutrongbienhoa.com/img/673efab1.jpg

 

Năm sinh:

1967

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

daoquocthanh2010@gmail.com

 

Địa chỉ:

1/2C KP 8A - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

3

Họ và tên: 

Đào Thị Tuyết                        

http://lytutrongbienhoa.com/img/6634be17.jpg

 

Năm sinh:

1972

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

daotuyet0605@yahoo.com

 

Địa chỉ:

111 - Long Bình - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

4

Họ và tên: 

 Đỗ Hoành Châu   

http://lytutrongbienhoa.com/img/6535ff98.jpg

 

Năm sinh:

1985

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

dohoanhchau@yahoo.com.vn

 

Địa chỉ:

H1b. Tổ 10- KP 2 - Tân Hiệp - Biên Hòa - ĐN

 

 

 

 

5

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Lệ Mỹ         

http://lytutrongbienhoa.com/img/1195fc16f.jpg

 

Năm sinh:

1987

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

ntlmy87@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

TỔ 10 KP 5 - Long Bình - Biên Hòa - ĐN

 

6

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Hương 

http://lytutrongbienhoa.com/img/687b6b10.jpg

 

Năm sinh:

1989

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

huongnt.dn@gmail.com

 

Địa chỉ:

Tổ 8C4 - Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

7

Họ và tên: 

Bùi Trần Đức

 

 

Năm sinh:

1976

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

Tân Biên – Biên Hòa – Đồng Nai

 

 

 

 

8

Họ và tên: 

Vũ Thị Sang

 

 

Năm sinh:

1992

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

CĐSP

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ: