Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Đảng viên chi bộ trường THCS Lý Tự Trọng cùng toàn thể Đảng viên Phường Tân Biên tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương.