Ngày 29/7/2022, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức vòng chung kết Hội thi “Tuổi trẻ Đồng Nai chung tay cải cách hành chính” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ tỉnh Đồng Nai năm 2022.

     Hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trẻ về Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ và Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030”; Phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong việc tìm hiểu, phát huy sáng kiến cải tiến lề lối, quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

     Tại vòng chung kết, 02 đồng chí Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Thanh Thảo đã đạt giải Khuyến khích trong phần thi “thuyết trình ý tưởng, sáng kiến trong lĩnh vực cải cách hành chính”.