Ngày 23 tháng 4 năm 2022, Chi đoàn phối hợp cùng Liên đội trường THCS Lý Tự Trọng ra quân thực hiện chiến dịch ngày thứ Bảy "Xanh - Sạch - Đẹp". 

Đoàn viên giáo viên cùng học sinh chăm sóc khuôn viên tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng.