Thực hiện theo thông báo 141/TB-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 18 tháng 4 năm 2022 trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức chào cờ đầu tuần trong năm học 2021-2022.