Ngày 10 tháng 4 năm 2021, trường THCS Lý Tự Trọng phối hợp cùng Sở KHCN tổ chức chương trình phổ biến kiến thức Khoa học & Công nghệ năm 2021 cho học sinh.