Ngày 18 tháng 10 năm 2020, Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh năm học 2020-2021