Ngày 30 tháng 11 năm 2019, học sinh trường THCS Lý Tự Trọng tham gia lễ Mitting "Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019"