Trường THCS Lý Tự Trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023.